Welkom ...

MKD Heerlen

Doelgroep: auditieve beperking, autistische stoornis, chronisch ziek, doofblindheid, lichamelijke beperking, meervoudige beperking, niet aangeboren hersenletsel, psychische beperking, verstandelijke beperking, visuele beperking
Leeftijd: 0-4
Het Medisch Kleuterdagverblijf (MKD) Heerlen stelt zich ten doel kinderen te behandelen in de leeftijd van 0-7 jaar, bij wie een stoornis in de ontwikkeling is opgetreden of dreigt op te treden ten gevolge van emotionele, sociale, cognitieve en lichamelijke factoren, of door een combinatie van deze factoren.
Drie van de negen dagbehandelingsgroepen voor peuters en kleuters zijn speciaal gericht op kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis.

Lees meer op www.xonar.nl

Bezoekadres Heerlerbaan 142
6418 CJ Heerlen
Telefoon Nummer 1 Nummer 2   043 604 55 55 043 604 56 00
Fax 043 604 55 66
Website www.xonar.nl
E-mail
Kloppen de gegevens van deze organisatie niet (meer)? Geef een wijziging door
Lees meer over...
Keurmerk