Welkom ...

Onderwijsconsulenten (OC)

Doelgroep: auditieve beperking, autistische stoornis, chronisch ziek, doofblindheid, lichamelijke beperking, meervoudige beperking, niet aangeboren hersenletsel, psychische beperking, verstandelijke beperking, visuele beperking
Leeftijd: 4-18

Veruit de meeste kinderen kunnen zonder grote problemen terecht in het regulier onderwijs.

Toch zijn er ook veel leerlingen die wél tegen obstakels aanlopen, bijvoorbeeld:
.de reguliere school weigert een geïndiceerde leerling te plaatsen
.de school schorst de leerling
.de school wil de leerling verwijderen
.ouders en school worden het niet eens over het handelingsplan

De Onderwijsconsulenten zijn ingesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op verzoek van de Tweede Kamer, om ouders/verzorgers en scholen kostenloos te adviseren en te begeleiden bij onderwijskwesties rond een kind met een handicap, ziekte of stoornis.

Het gaat dan om problematiek rond plaatsing, schorsing, verwijdering, besteding van de rugzakgelden of onenigheid over het handelingsplan.

Ook proberen onderwijsconsulenten oplossingen te vinden voor kinderen die langdurig thuiszitten zonder uitzicht op een onderwijsplaats.

Onderwijsconsulenten kunnen ouders, leerlingen en scholen - ook in het speciaal onderwijs - helpen bij deze problematiek. Vanaf de oprichting van het netwerk in 2002 hebben de onderwijsconsulenten zo al duizenden ouders en hun kinderen advies, bemiddeli ng en ondersteuning geboden.

Op de website www.onderwijsconsulenten.nl  vindt u enkele voorbeelden van problematiek waarbij u een onderwijsconsulent kunt inschakelen. Neem altijd eerst met het bureau contact op. Kijk wel eerst even bij aanmeldcriteria of de voorwaarden voor aanmelding van toepassing zijn.
 

Lees meer op www.onderwijsconsulenten.nl

Bezoekadres Lange Voorhout 9
2514 EA 's-Gravenhage
Postadres Lange Voorhout 9
2514 EA 's-Gravenhage
Telefoon 070 312 28 87
Website www.onderwijsconsulenten.nl
E-mail
Contactpersoon Dhr. M. de Haan (onderwijsconsulent)
06 362 014 39
Kloppen de gegevens van deze organisatie niet (meer)? Geef een wijziging door
Lees meer over...
Keurmerk