Welkom ...

SBO Het Avontuur

Doelgroep: autistische stoornis, meervoudige beperking, psychische beperking, verstandelijke beperking
Leeftijd: 4-12

Het Avontuur is een openbare basisschool voor speciaal onderwijs. In principe is de school dus bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Wat is Speciaal Onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden, moeilijk lerende kinderen en jonge risicokinderen. Op het speciale onderwijs zijn de klassen/groepen kleiner, waardoor er meer aandacht is voor het individuele kind. Naast de leerkracht zijn er klassenassistenten aanwezig om het kind goed te begeleiden. Er is extra aandacht voor de gehele ontwikkeling van het kind, daarvoor heeft de school o.a. een psychologe en een fysiotherapeute in dienst.

Het is belangrijk om het kind een gevoel van veiligheid en geborgenheid te geven. Dit gebeurt door middel van orde, rust en regelmaat. Verder zij er ook veel materialen en hulpmiddelen beschikbaar en wordt het tempo aangepast op de individuele leerling. Er wordt extra gelet op het opbouwen van zelfvertrouwen bij de kinderen, zodat ook zij later in de maatschappij goed kunnen functioneren.

Lees meer op www.sbo-hetavontuur.nl

Bezoekadres Mercatorsingel 90
2803 ER Gouda
Postadres Mercatorsingel 90
2803 ER Gouda
Telefoon 0182 57 17 46
Fax 0182 57 23 95
Website www.sbo-hetavontuur.nl
E-mail
Kloppen de gegevens van deze organisatie niet (meer)? Geef een wijziging door
Lees meer over...
Keurmerk