Sociale Kaart Nederland en VNG Realisatie hebben samenwerkingsovereenkomst over gemeentelijke softwareproducten

Sociale Kaart Nederland/Isatis Care, leverancier van Sociale Kaart Nederland, en Kees Groeneveld van VNG Realisatie hebben de samenwerkingsovereenkomst (convenant)van VNG Realisatie ondertekend. 

Aansluitend op het ondertekenen van het convenant heeft Sociale Kaart Nederland/Isatis Care de daarvoor in aanmerking komende producten uit het portfolio opgenomen in de GEMMA softwarecatalogus.

Met de ondertekening van dit convenant sluit Sociale Kaart Nederland zich aan bij de door VNG Realisatie ontwikkelde standaarden voor informatiesystemen en online dienstverlening. Daarmee verklaart Sociale Kaart Nederland dat het ernaar streeft om de Sociale Kaart voor alle gemeenten makkelijk bereikbaar/beschikbaar te maken.

Sociale Kaart Nederland levert Sociale Kaarten aan talrijke gemeenten in Nederland. Elke gemeentelijke Sociale Kaart Portal is ontwikkeld om de zelfredzaamheid en eigen kracht van burgers te vergroten. Burgers kunnen zelf, gemakkelijk en snel hulp in de eigen omgeving vinden. Professionals binnen het sociale domein gebruiken de Sociale Kaart om gegevens op te zoeken, eigen favorieten, notities en gegevens van contactpersonen op te slaan. Deze informatie kunnen ze vervolgens delen met andere professionals in hun netwerk. Zo heeft elke gemeentelijke Sociale Kaart ook een koppeling met de website van VWS/CAK www.Regelhulp.nl.

VNG Realisatie is onderdeel van de VNG op het gebied van informatie. Zij ondersteunt de VNG met het professionaliseren en het door ontwikkelen van het informatiemanagement. VNG Realisatie heeft alle afspraken voor samenwerking tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden van gemeenten met softwareleveranciers samengebracht in een overkoepelend leveranciersconvenant. Dit nieuwe convenant geldt vanaf april 2016.

 

 

Sociale kaart

Sociale Kaart Nederland de complete Sociale kaart-oplossing om gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen te ondersteunen bij hun inspanningen burgers goed te informeren over de oplossingen die het sociale domein biedt.

De voordelen

  • Actieve invoer en beheer 
  • Voor burger en professional
  • Koppeling Regelhulp

Contact

Sociale Kaart Nederland
Wijchenseweg 101
6538 SW Nijmegen
024 - 203 61 16