Privacyverklaring

19 juni 2018

Uw privacy is voor Sociale Kaart Nederland BV van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Sociale Kaart Nederland BV allemaal doen voor de Sociale kaart Nederland website (https://www.socialekaartnederland.nl/) met de informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Sociale Kaart Nederland BV.

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd. Met deze statistieken verbeteren we onze website.

Hiervoor gebruiken wij uw ip-adres. Wij bewaren deze informatie twee jaar.

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of suggesties sturen.

Hiervoor gebruiken wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie twee jaar.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan. De Sociale kaart Nederland website gebruikt cookies om anonieme statistieken te verzamelen (analytische cookies) en om ervoor te zorgen dat u kunt inloggen met uw account van Sociale kaart Nederland als u een account heeft (functionele cookies).

Voor het verzamelen van anonieme statistieken maken we gebruik van Google Analytics. Dit zorgt ervoor dat er analytische cookies geplaatst worden door Google. We hebben met Google afspraken gemaakt over het plaatsen van deze cookies en wat ze met de verzamelde gegevens doen. Voor meer informatie verwijzen we naar de privacyverklaring van Google.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige functionaliteiten binnen onze website, zoals het inloggen, werken dan niet goed meer.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor onze website of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Sociale Kaart Nederland BV
Molukkenstraat 7
6524 NA Nijmegen
info@socialekaartnederland.nl
024 - 203 61 16

Sociale kaart

Sociale Kaart Nederland de complete Sociale kaart-oplossing om gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen te ondersteunen bij hun inspanningen burgers goed te informeren over de oplossingen die het sociale domein biedt.

De voordelen

  • Actieve invoer en beheer 
  • Voor burger en professional
  • Koppeling Regelhulp

Contact

Sociale Kaart Nederland
Wijchenseweg 101
6538 SW Nijmegen
024 - 203 61 16