De routekaart voor burgers, professionals en organisaties

Sociale kaart Nederland


De Sociale kaart is een responsive website met informatie en advies over formele en informele organisaties binnen het sociaal domein rond
wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen en kinderen & jeugd.

Sociale Kaart Nederland levert de complete Sociale kaart-oplossing om gemeenten en andere partijen te ondersteunen bij hun taak burgers goed te informeren. 

De Sociale kaart is er voor burgers en professionals. Inmiddels gebruiken talrijke gemeenten en organisaties de Sociale Kaart.
Dagelijks gebruiken duizenden professionals en burgers binnen hun eigen gemeente de Sociale kaart of ze gebruiken de landelijke Sociale kaartportal.

Probeer zelf een van onze gemeentelijke portals: https://amersfoort.socialekaartnederland.nl  of kijk op https://landelijk.socialekaartnederland.nl

 

 

strImageName

De beste Sociale kaart-oplossing voor iedereen

Routekaart voor het Sociale domein  

Sinds een paar jaar zijn de decentralisaties op het terrein van zorg (Wmo), inkomen en werk (Participatiewet), jeugd (Jeugdwet) en langdurige zorg (Wlz) een feit. Er vindt een verschuiving plaats van verzorgingsstaat naar een samenleving, waarin er veel meer een beroep wordt gedaan op de eigen kracht en zelfredzaamheid van burgers. Burgers met een hulp- of ondersteuningsvraag dienen in staat te zijn zoveel mogelijk zelf (of daarbij geholpen door naasten) hun weg te vinden en problemen op te lossen. Veel burgers vinden dat zelf ook prettiger. 

De Sociale kaart is hierbij het hulpmiddel. Met deze routekaart vinden burgers zelf gemakkelijker hun weg naar oplossingen en doen minder vaak een beroep op de gemeente. Professionals binnen de gemeenten kunnen zich zo specifiek richten op de kwetsbare burger die zelf niet in staat is om hulp te vinden. Ook de professional gebruikt de Sociale kaart om deze kwetsbare doelgroep weer te laten mee doen.

De Sociale kaart levert een bijdrage aan de eigen kracht en zelfredzaamheid van burgers en biedt ondersteuning in het werkproces van professionals in de frontoffice en sociale (wijk)teams van gemeenten. Wij noemen dat meedoen mogelijk maken.

 

Voordelen landelijke Sociale kaart 

  • Één centraal en toegankelijk systeem voor burger en professional; alle kennis blijft altijd gewaarborgd;
  • Alle gecontracteerde/specialistische en voorliggende/informele zorg tot op wijkniveau in kaart gebracht;
  • Dagelijkse verrijking en beheer van alle gegevens door ervaren redacteuren en gedreven professionals uit het werkveld; de gemeente heeft geen omkijken naar het beheer;
  • Bevordert zelfredzaamheid van burgers en ondersteunt aan het keukentafelgesprek; de gemeente realiseert hierdoor een kostenbesparing;
  • Gekoppeld aan Regelhulp; gemeenten kunnen Regelhulp gecombineerd met de Sociale kaart gebruiken;
  • Coöperatief gebruik: Elke gemeente die meedoet profiteert van de data van alle andere gemeenten die meedoen aan de Sociale kaart.
contact-icon.png

Nieuwsgierig geworden? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Sociale kaart

Sociale Kaart Nederland de complete Sociale kaart-oplossing om gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen te ondersteunen bij hun inspanningen burgers goed te informeren over de oplossingen die het sociale domein biedt.

De voordelen

  • Actieve invoer en beheer 
  • Voor burger en professional
  • Koppeling Regelhulp

Contact

Sociale Kaart Nederland
Wijchenseweg 101
6538 SW Nijmegen
024 - 203 61 16